Xếp hình 1000-012 Rồng thiêng
Đăng ngày 15-06-2012 Lúc 02:41'- 2016 Lượt xem
Giá : 95 000 VND / 1 Hộp
Mã số: 1000M-012

Xếp hình 1000 mảnh
Kích thước hình xếp: 500 x 750mm
Kích thước hộp: 225 x 300 x 50 mm
Tuổi chơi thích hợp : 14 tuổi trở lên