Xếp hình 1000-015 Lâu đài Newchwanstein
Đăng ngày 15-06-2012 Lúc 02:43'- 3804 Lượt xem
Giá : 95 000 VND / 1 Hộp
Mã số: 1000M-015

Xếp hình 1000 mảnh
Kích thước hình xếp: 500 x 750mm
Kích thước hộp: 225 x 300 x 50 mm
Tuổi chơi thích hợp : 14 tuổi trở lên