F3T (Trắng)
Đăng ngày 18-01-2013 Lúc 12:52'- 3369 Lượt xem
Giá : 35 000 VND / 1 M
Khung hình F3T,  thường được dùng làm khung hình chân dung, khung hình thư pháp
là loại khung có đường nét hoa văn đẹp