Quy định

Chào mừng các bạn đến với trang web tranhxephinh.vn trên mạng Internet toàn cầu.

Xin vui lòng đọc các điều khoản sử dụng trang web dưới đây để mua các sản phẩm của chúng tôi từ trang web.

Với việc truy cập, sử dụng trang web này, bạn phải xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận các điều khoản ràng buộc đó.

Nếu bạn không chấp thuận các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web.

tranhxephinh.vn điều hành và quản trị trang web này từ văn phòng của mình tại Việt Nam .

Mọi thắc mắc về trang web này bao gồm việc sử dụng và các tư liệu bao gồm trong trang web được đều nằm dưới sự chi phối của luật pháp Việt Nam .

Nếu các bạn không chấp nhận, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Nếu bạn truy cập vào trang web này từ một nơi khác, bạn phải chịu trách nhiệm tuân thủ theo luật pháp được áp dụng tại nơi đó.


Ngoại trừ các thông tin lịch sử bao gồm ở đây, các vấn đề của công ty được thảo luận liên quan đến các rủi ro và các báo cáo từng thời điểm của công ty sẽ được quản lý bởi cơ quan an ninh và Sở giao dịch.


NỘI DUNG CỦA TRANG WEB, TÍNH SỜ HỮU, VÀ GIỚI HẠN SỬ DỤNG


Các thông tin bao gồm trong trang web này bao gồm các hình ảnh, hình minh họa, thiết kế, ảnh, đoạn video, bài viết và các tư liệu khác xuất hiện là bản quyền, thương hiệu, hoặc các sở hữu trí tuệ khác được khống chế hoặc cấp giấy phép (dưới đây được gọi chung là   "Nội dung") bởi tranhxephinh.vn hoặc các chi nhánh của nó ("tranhxephinh.vn") hoặc các tài sản của của các chủ sở hữu tương đương. Tên hiệu tranhxephinh.vn và biểu tượng tranhxephinh.vn logo là nhãn mác và thương hiệu đã được đăng ký của tranhxephinh.vn.


Việc cho phép được hiển thị, sao chép, phân phối, download, và in ấn các phần nội dung thành bản hard copy từ trang web này chỉ với mục đích:


(1) đặt hàng với tranhxephinh.vn hoặc (2) Sử dụng trang web này như một nguồn mua sắm, với điều kiện bạn không được sửa trang web và giữ nguyên mọi bản quyền và các thông báo khác chứa trong nội dung.


Trừ khi liên quan đến công việc mua sắm và đặt hàng, các bạn không được quyền sao chép, phân phối, download, hiển thị, xuất bản, đăng tải các nội dung của trang web dưới bất kỳ hình thức nào.

Việc sao chép và xuất bản các nội dung đó phải được có sự chấp thuận trước bằng văn bản của tranhxephinh.vn hoặc của chủ sở hữu bản quyền.


Xin lưu ý rằng các quyền hạn nêu trên của bạn có thể tự động bị kết thúc nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của trang web.

Bất kỳ việc sử dụng nào khác đối với nội dung của trang web này bao gồm việc tái xuất bản cho các mục đích nằm ngoài các mục đích nêu trên, bao gồm cả công việc phân phối, sửa đổi, vi phạm bản quyền hoặc luật thương hiệu, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của tranhxephinh.vn đều bị nghiêm cấm.


ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM


VĂN PHÒNG CUNG CẤP TRANG WEB NÀY VÀ CÁC NỘI DUNG CỦA NÓ TRÊN CƠ SỞ BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIÓI HẠN VIỆC ĐẢM BẢO HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO NỘI DUNG CỦA TRANG WEB. MẶC DÙ tranhxephinh.vn TIN TƯỞNG RẰNG CÁC NỘI DUNG LÀ CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN VÀ CẬP NHẬT, tranhxephinh.vn KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG CÁC THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY LÀ HOÀN TOÀN CHÍNH XÁC.

Giá cả và thông tin sẵn có có thể được thay đổi mà không có thông báo trước.


NGHĨA VỤ


TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO tranhxephinh.vn SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO,

CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC MẤT MÁT VỀ DỮ LIỆU HAY LỢI NHUẬN KHÔNG TUÂN THEO HÌNH THỨC PHÁP LÝ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CHO CÁC HỢP ĐỒNG, CÁC HÀNH ĐỘNG NGUY HẠI PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG, SAO CHÉP, TRÌNH BẦY NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY.

Trong nỗ lực cung cấp cho khách hàng của chúng tôi các thông tin mới nhất, tùy từng thời điểm tranhxephinh.vn sẽ thay đổi về mặt nội dung đối với các sản phẩm, dịch vụ được mô tả trên trang web này.


VỀ GIÁ CỦA CHÚNG TÔI


Giá thành được quảng cáo trên trang web này dùng để đặt hàng trên Internet.

Giá của một số sản phẩm có thể khác với giá được tính trong kho của tranhxephinh.vn.

Giá và tính sẵn có của sản phẩm tuân theo sự thay đổi mà không cần thông báo.

bất kỳ bảng giá nào được sử dụng trên trang web này là giá bán lẻ do nhà chế tạo đưa ra và có thể không chỉ ra giá bán thực tế trong khu vực của bạn.


Bất kỳ sự tham khảo nào đối với việc khấu trừ được sử dụng trên trang web này chỉ ra việc khấu trừ trung bình trong bảng giá.

Sự khấu trừ thực tế của bạn được dựa trên các hàng hóa được mua và ngày giao dịch.


Chúng tôi có quyền hạn chế việc bán hàng, bao gồm cả việc cấm bán hàng với cho người mua để bán lại.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với lỗi in ấn và lỗi hình ảnh.


CÁC Ý KIẾN, PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC LÀ DO BẠN CUNG CẤP.


Bạn nhất trí rằng bất kỳ tư liệu, thông tin và ý kiến nào mà bạn truyền tải lên trang web hoặc do tranhxephinh.vn cung cấp ("Truyền tải") sẽ được coi là tài sản của  tranhxephinh.vn.

Mọi việc truyền tải sẽ được xử lý bởi tranhxephinh.vn và tranhxephinh.vn sẽ có nghĩa vụ với bất kỳ loại thông tin nào như vậy và sẽ được tự do sử dụng, phân phối và truyền tải cho người khác mà không bị giới hạn.

Ngoài ra, tranhxephinh.vn sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, bí quyết công nghệ hoặc kỹ thuật nào bao gồm trong các thông tin đó cho bất kể mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn cho việc phát triển, chế tạo hoặc tiếp thị sản phẩm có liên quan tới các thông tin đó.

Bạn sẽ phải đồng ý thêm rằng văn phòng có thể sử dụng các thông tin về nơi ở của bạn cho trang web này.

Ngoài ra, bạn phải đồng ý rằng bạn không được phép đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ tư liệu nào liên quan tới tính bất hợp pháp, bôi nhọ, phỉ báng, kích động, khiêu dâm hoặc bất kỳ tư liệu nào khác vi phạm luật dân sự hoặc hình sự.

Bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc các ý kiên bạn nêu ra.


ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI


tranhxephinh.vn có thể sửa đổi các điều khoản này bằng cách sử dụng việc cập nhật.

Bạn nhất trí rằng trong trường hợp bất kỳ phần nào của điều khoản này không có hiệu lực, thì các điều khoản và điều kiện còn lại của trang web này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Sử dụng trang web này bạn đồng ý bị ràng buộc bởi bất kỳ sự sửa đổi và vì vậy nên thường xuyên viếng thăm trang web này để xác định các sửa đổi đó.